Leikvang

                                          Huset som har vært Gålås skole og som nå er hytta vår.

  • Her kan du finne:
  • Gålås skole    ,Bilder og tekst fra den gang det var skole.
  • gamle bilder    Bilder og tekst fra den gang det var skole.   
  • Leikvang  Fra vi overtok bygningen fra forsvaret.   Fra Heimevernslager til  .
Oss  noen gamle bilder fra første stunden etter overtakelsen i 2000
Utvendig ,    Interiør 

Nybygg: Garasjer og 2.etg , 2017-18

Nybygg, karnapp/vinterhage,   med ny Altan 2018 -2019

Restaurering:  LOFTET . Fra Rote-loft til nytt rom 2019-20

Restaurering av : Tømmer kasse 2.  2020Denne eiendommen ble kulturminne i Ringsaker, 2017.