lørdag 27. juni 2020

2 etg. Sløydsalen, renses helt for panel og gulv. Vinter- vår 2020

Dette rommet hadde forsvaret panelt, de brukte rommet som kommando-rom/ kontor. 
Under den panelen ser vi rester etter den første panel fra 1917 og merker etter tavla ser vi. 
Dette rommet ble brukt som  sløydsal, da det var skole her..

Steinar går på og tar vekk panelet
.

Rommet som tømmes er 2 etg, i det hvite huset.

 Etter at gulvet er fjernet,  med 50 talls bord.

 Ser vi hva de har gjort for å rette opp og stabilisere gulvet, som gynga
Flisa må opp og da kom det tydelig fram hvordan og hva de har gjort.

Mange sekker med flis måtte vekk


All flis er sugd opp og vekk


Morsomt at de skriver navnet sitt og årstallet, her fra 1917

Skader i taket 
Taket i 1. etg henger

Rommet er renser av to lag panel og gulvet med de innsatte bjelkene er fjernet.
 Slik sto bygningen i 1894, ikke rart gulvet gynga!