Frydenlund


        Huset vårt på Hamar som har navnet Frydenlund fra den gang det var en husmannsplass under
Disen gård, bygd i 1849. Husmannsplassen er vernet av Hamar Kommune.

Bilder fra vi kjøpte eiendommen i 1992, totalrenoverte den og her bor vi nå !

Frydenlund; Er navnet på husmannsplassen som vi har beholdt, alle innlegg om stedet ligger her

Før  - hvordan det så ut  før vi restaurerte huset.
kjøp og ombygning  Historien om stedet og planer

tømmerhuset plukkes ned og settes opp  Du skal får se hvordan vi har plukket huset helt ned, 
   og satt det opp igjen. Bygde huset opp igjen, men ganske så anderledes innvendig
   Nybygget: bygd et nytt hus helt inntil og koblet husene isammen.

Inne: i huset.

Frydenlund-stasjon: Det er uteplassen vår.

Hagen;  vi  har fått en utrolig vakker hage, med peoner, georginer, roser og mange ulike stauder.

 Historien om huset og hvem som har bodd der før.