tirsdag 29. april 2014

Ved og mye annet....

Lerka er hogget og ved har blitt kløyvd

Lerka  blitt til mye forskjellig
Steinar slapper av i vedkroken

 Det er litt å ta tak i av både stort og smått, her blir det bordplater, ved og gjerd.

 Steinar slinner lerkeplankene til gjære, mye jobb!

 Mens jeg nyter blomster og det som gror

 Våren og lyset er herlig!